گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:ویلیام بیمن: خواندن کتاب پورتر برای هر آمریکایی هشیار ضروری است

ویلیام بیمن می گوید: خواندن کتاب «بحران ساختگی» گرت پورتر برای هر آمریکایی هشیار نسبت به مسیرهای ساختگی به سمت جنگ که به زمینه اصلی سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شده، ضروری است.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)