گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:300 مصوبه در زمینه عفاف و حجاب وجود دارد

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: 300 مصوبه در زمینه عفاف و حجاب وجود دارد و کامل‌ترین منشوری است که برای همه دستگاه‌ها نسبت به عفاف و حجاب حد و مرز مشخص کرده است ولی مشکل این است که دستگاه‌ها آن را عملیاتی نکردند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)