گروه سایت سازی

 

تماس با گروه سایت سازی

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:پال پیلار: کتاب پورتر به فهم مسائل کنونی پرونده هسته‌ای ایران کمک می‌کند

پال پیلار درباره کتاب بحران ساختگی می‌گوید: پورتر تقریباً هر چیزی را که برای بررسی و ارزیابی باورهای شایع و البته اشتباه درباره برنامه هسته‌ای ایران لازم است، بررسی می‌کند.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت:

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)