44569961-44569952-66190230-66190260

طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای

کد قالب برای وبلاگ،طراحی سایت،طراحی سایت حرفه ای

جستجو در سایت سازی

نمونه کارها (کلیک کنید)

پشتیبانی آنلاین(یاهو)

 

تخصص ما

،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای,سئوی حرفه ای، طراحی پرتال(پورتال) ،وب هاستینگ،میزبانی وب،ثبت دامنه، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

 

۱- ابتدا وارد مدیریت وبلاگ خود شوید

 ۲- تمام کد های قسمت ویرایش قالب خود را پاک کنید

 ۳- کد قالب زیر را Copy کرده و در قسمت ویرایش قالبتان ، Paste کنید و سپس دکمه ی ثبت تغیرات را بزنید

 

<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="/<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://pichak.net/themes/60/10/image/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">
<style>
#header{background:#e4f5f7 url(http://pichak.net/themes/60/10/image/header.jpg) no-repeat top right;height:340;width:100%;color:#757066;font-size:8pt;text-align:right}
</style>
<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>

<body>
<div align=center><div style="width:775">

<div class="Pichak">

<div id=header>
<div class="top-BlogTitle"></div>
<div class="top-menu"><div class="BlogTitle"><-BlogTitle-></div><div class="Description"><-BlogDescription-></div></div>

<div class="top-menu2">
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:375">
<a href="/<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a>|
<a rel="nofollow" href="/posts">عناوین مطالب</a>|
<a target="_blank"  href="http://pichak.net/blogcod/email-tools/mail/?email=<-BlogEmail->">تماس با من </a>|
<a rel="nofollow" href="/<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>



<div class="main">

<div class="post">

<BLOGFA>
<div class="TopPost">
<div class="TopPost2"><div class="Post-title"><a href="/<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
<div class="t-date">تاريخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-></div>
</div>
                
<div class="C-post"><div class="CenterPost"><-PostContent-><BlogPostTagsBlock><br>برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a href="/<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock>
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="/<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class="LowPost"><div class="Comment"><BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#2977a2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #2977a2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#2977a2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#2977a2;    border:1px solid #2977a2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class="pging">
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="/<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#2977a2">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<BlogNextPageBlock><a href="/<-BlogNextPageLink->"><font color="#2977a2">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>
</div>


<div class="Sid">
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class="TopSid2">درباره وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<div class="About">
<BlogPhoto><center>
<img src="/<-BlogPhotoLink->" border="0" usemap="#Map">
<map name="Map">
  <area shape="rect" coords="24,26,27,28" href="http://www.sitesazi.com" target="_blank" alt="طراحی سایت">
</map>
</center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">نويسندگان</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogAuthors>
<div class="li-Sid"><a rel="nofollow" href="/<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">موضوعات وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogCategories>
<div class="li-Sid"><a href="/<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogCategoriesBlock><BlogTagsBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">برچسب‌ها وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogTags>
<div class="li-Sid"><a href="/<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></div>
</BlogTags>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogTagsBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">لینک دوستان</div></div>
<div class="CenterSid"><div class="li-Sid">
<div class="li-Sid"><a rel="nofollow" target="_blank" href="/<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinks>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogLinksBlock>



<div class="TopSid"><div class="TopSid2">آخرین مطالب</div></div>
<div class="CenterSid">
<BlogPreviousItems items="10">
<div class="li-Sid"><a href="/<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class="LowSid"></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class="TopSid2">پيوندهای روزانه</div></div>
<div class="CenterSid"><BlogLinkDump>
<div class="li-Sid"><a rel="nofollow" target="_blank" href="/<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
</div>
<div class="LowSid"></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class="TopSid2">آرشیو مطالب</div></div>
<div class="CenterSid"><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class="li-Sid"><a href="/<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class="LowSid"></div>



<div class="TopSid"><div class="TopSid2">امکانات وب</div></div>
<div class="CenterSid">
<div class="About">
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>
</div>
</div>
</div>
<div class="LowSid"></div>

</div></div></div><div class="footer"><div class="Fo1"><a title="قالب های پیچک" href="http://www.pichak.net"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های پیچک" href="http://pichak.net"target="_blank"> پیچک </a>| <a href="http://www.sitesazi.com" title="طراحی سایت" target="_blank">طراحی سایت</a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های پیچک"  href="http://pichak.net"target="_blank"> Pichak.net </a>
</div><div class="Fo2"><a rel="nofollow" href="/<-BlogXmlLink->" target="_blank">RSS Feed</a>  <b>|</b></div></div></div></div>
</body>
</html>