گروه سایت سازی

 

 این سایت همراه با دامنه به فروش میرسد   09121759429

اتوماسیون اداری

 

تخصص ما

،طراحی سایت حرفه ای ، طراحی سایت داینامیک ، طراحی سایت استاتیک ، طراحی سایت فلش ، طراحی صفحات وب ، سئو حرفه ای, طراحی پرتال(پورتال) ، طراحی فروشگاه اینترنتی ، تبلیغات گوگل و بهینه سازی سایت است.

  گروه سایت سازی با استفاده از تیم برنامه نویسی مجرب خود اقدام به تولید سیستم اتوماسیون اداری با امکان پایه زیر نموده است . پرواضح است در کلیه قابلیتها امکان بروزرسانی کامل وجود خواهد داشت !

تعاریف و اطلاعات پایه

 • چارت سازمانی: ( تعریف چارت سازمان، تعریف واحدها، تعریف کاربران و حق دسترسی آنها، ... )

 • امکان تعریف مشخصات سازمان

 • امکان تعریف انواع نامه

 • امکان تعريف اولویت های نامه

 • امکان تعریف انواع ارجاع نامه ها

 • امکان تعریف روشهای ارسال نامه

 • امکان تعریف اشخاص و شرکت های مرتبط

 • امكان ثبت كاربر و تعريف سطح دسترسي براي آنها

امکانات کاربردی

امکان ثبت و بایگانی نامه های وارده:

 • ثبت مشخصات نامه شامل : پيش شماره، تاريخ ثبت، پيرو نامه، شماره نامه وارده و تاريخ نامه وارده، فرستنده، نام تحويل دهنده، موضوع، ارجاع به، پيوست، نوع پيوست، فرم نامه، نوع نامه، اولويت نامه، فيزيک نامه، توضيحات و شماره بايگاني و پوشه های بایگانی

 • امکان ثبت سابقه نامه هاي وارده

 • قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های وارده ثبت شده

 • قابلیت حذف اطلاعات نامه های ثبت شده

 • امکان دريافت نامه از اسکنر

 • الصاق تصاویر اسناد ضمیمه به نامه های وارده

 • امکان ارجاع بدون محدوديت نامه به کارتابل کاربران

 • ارجاع نامه بر اساس محل ارجاع ، نوع ارجاع و غیره

 • ثبت بایگانی با عنوان و شماره بایگانی

 • جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره

 

امکان ثبت و بایگانی نامه های صادره:

 • ثبت مشخصات نامه شامل: پيش شماره، تاريخ ثبت، پيرو نامه، نام اقدام کننده، نام امضا کننده، گيرنده نامه، موضوع، ارجاع به، رونوشت به، پيوست، نوع پيوست، فرم نامه، نوع نامه، اولويت نامه، فيزيک نامه، توضيحات، شماره و پوشه بايگاني

 • امکان چاپ فايل ضميمه نامه

 • امکان دريافت نامه از اسکنر

 • امکان الصاق تصاویر اسناد ضمیمه به نامه های صادره

 • قابلیت تایپ نامه صادره در محیط برنامه

 • قابلیت ثبت نامه تایپ شده برای همان نامه

 • ثبت بایگانی با عنوان و شماره بایگانی

 • قابلیت اصلاح اطلاعات نامه های صادره ثبت شده

 • قابلیت حذف اطلاعات نامه های ثبت شده

 • جستجوی اطلاعات وارده شده بر اساس تاریخ ، شماره سند و غیره

گزارش های سیستم
گزارش بایگانی:

 • امکان محدود کردن جستجو در محدوده زماني

 • جستجو بر اساس عنوان پوشه های بایگانی

 • امکان چاپ نتيجه جستجو

گزارش دبیرخانه:

 • امکان محدود کردن جستجو در محدوده زماني

 • امکان جستجو با انتخاب هرآيتم از آيتم هاي ثبت شده در دبيرخانه (پيش شماره، تاريخ ثبت، پيرو نامه، شماره نامه وارده و تاريخ نامه وارده ، کد فرستنده و نام فرستنده، نام تحويل دهنده، نام موضوع، ارجاع به، پيوست، نوع پيوست، فرم نامه، نوع نامه، اولويت نامه، فيزيک نامه، توضيحات و شماره بايگاني)

 • امکان چاپ نتيجه جستجو

 • امکان چاپ نتيجه جستجو با ريز گردش اداري نامه براي هر شماره نامه

گزارش گردش نامه ها:

 • امکان محدود کردن جستجو با بازه زماني

 • گزارش گردش اداري براي هر کاربر با عناوين:

 • دريافت کننده نامه: نامه هاي دريافتي از دبيرخانه به عنوان ارجاع - وارده

 • دريافت کننده نامه: نامه هاي دريافتي از دبيرخانه به عنوان رونوشت - صادره

 • دريافت کننده نامه: نامه هاي دريافتي از کارتابل کاربران

 • اقدام کننده نامه

 • گزارش گردش نامه

 • گزارش جزيات ثبت نامه

امکانات عمومی

اتوماسیون اداری،طراحی سایت،طراحی حرفه ای سایت،طراحی فروشگاه اینترنتی