66190230-66190260

طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای

نمونه کار های طراحی وب سایت شرکت ها همراه با بهینه سازی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

مرکز تحقیقاتی هواپیماهای بدون سرنشین

حوزه فعالیت: سایت  "http://www.uavc.army "  با هدف بسط و گسترش علوم وفنون  پرواز هواپیماهای بدونسرنشین  و اشاعه دانش چگونگی هدایت پرنده های کنترل شونده از راه دور در صنعت هوا-فضا ،از خرداد 92 به شکل رسمی آغاز به فعالیت نمود.طراحی سایت و بهینه سازی سایت بر عهده گروه سایت سازی می باشد.

http://www.uavc.army

مرکز تحقیقاتی هواپیماهای بدون سرنشین