66190230-66190260

طراحی سایت حرفه ای

طراحی سایت حرفه ای

اخبار گروه سایت سازی ( طراحی و بهینه سازی وب سایت)

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

سینمای روشنفکری جمهوری اسلامی که عباس کیارستمی یکی از نمادهای آن است، نه عباس است و نه رستم، نه معتقد به صیانت از ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی است و نه متعهد به دفاع از ایران و ایرانی و اعتلای جامعه ایرانی.

اخبار طراحی و بهینه سازی وب سایت: